Kapitel 1, Avsnitt 1
pågående

Var är mina grupper

Denna uppgift handlar om de arbetsgrupper du verkar i. Då mycket av insatserna under kursveckan handlade om att tydliggöra var grupper befann sig i sin mognad, så handlar nästa uppgift om att tydliggöra hur det ser ut i grupperna på jobbet.

Uppgift 1
Var befinner sig mina grupper

Använd bilden av firo-cirkeln för att reflektera kring de arbetsgrupper som du verkar i.
stick_figure_scribble_pen_500_clr_6418firo_1

Uppgift 2
Prioritera och påverka

Välj ut den gruppen som du upplever att du har störst påverkan på. Ladda ner dokumentet. Skissa på de tre viktigaste åtgärderna skulle vara för att stödja denna grupps utveckling baserat på dina firo-tankar.

Ladda ner: mina_grupper_enligt_firo

Uppgift 3
Bolla dina tankar med andra

Nästa steg är att bolla och redovisa dessa tankar för någon av dina kurskompisar. Välj den som du tror att kan ge dig mest stretching och stöd.

Uppgift 4
Ladda upp dokumentet om tänkta åtgärder till mig

Ladda upp det så kikar jag på det och kommenterar inom kort. Jag är nyfiken och bollar gärna tankar.

Med vänliga hälsningar // Bengt