Kapitel 1, Avsnitt 1
pågående

Planera handlednings- och uppföljningsträff


Warning: Attempt to read property "post_author" on null in /home/customer/www/affektoracademy.se/public_html/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/topic.php on line 196

Nu är det dags att boka upp ett uppföljningsmöte på telefon eller Skype. Syftet är att gemensamt prata kring dina möjligheter och framtida förväntningar för att säkerställa långsiktigt kvarvarande effekt och att du når dina utvecklingsmål. Vi kommer även identifiera ytterligare behov av insatser från min sida för att stötta denna process.

När du är redo så skicka ett meddelande till mig så bokar vi en tid!

searching_calendar_anim_500_clr_15056