Kapitel 1, Avsnitt 1
pågående

Förväntningar på mig


Warning: Attempt to read property "post_author" on null in /home/customer/www/affektoracademy.se/public_html/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/topic.php on line 196

Den andra ”hemuppgiften” handlar om balans och förväntningar i arbetslivet.

Den kanske inte är så lätt att få konkret vid en första anblick, men vi pratade en hel del om den mängd olika förväntningar som ställs på dig. En del av dem kanske du dessutom har skapat själv och har kanske inget med verkligheten att göra. Men för att göra den arbetsvardag lite med överblickbar och konkret vill jag att du listar och formulerar vilka förväntningar du upplever andra har på dig på jobbet. självklart kan du göra ytterligare en förteckning över förväntningar på dig utanför jobbet om du vill.

figure_work_life_balance_500_clr_13760

Uppgift 1
Tydliggör förväntningar

Ni gör ju detta på det sätt som känns bäst för er men kanske kan du göra det i form av en mindmap. Ungefär som bilden nedan.

group_1

Uppgift 2
Bolla dina tankar med andra

Nästa steg är att återigen bolla tankar med någon av dina kurskompisar. Välj den som du tror att kan ge dig mest stretching och stöd.

Uppgift 3
Bolla med din chef

Den tredje uppgiften är ett gemensamt möte mellan dig och din chef. Är övertygade att ni kommer få ett bra möte. Medan du har reflekterat och jobbat med dina personliga ledarfrågor så har vi också satt lite tryck på din chef. Denne behöver bli tydlig med hur den tänker kring ledarskap och hur det skapar förväntningar på dig. Din chef har fått jobba med två uppgifter.

  • Vad är viktigt för mig i ledarskapet i min verksamhet
  • Vilka förväntningar skapar det på mina underställda ledare och nyckelpersoner

Uppgift 4
Ladda upp dokumentet om förväntningar till mig

Är det något du är osäker på eller undrar över så tveka inte att kontakta mig. Jag bollar gärna tankar med dig.

Med vänliga hälsningar // Bengt