Gruppen och Ledaren 1.0

Kursen innehåller olika verktyg för ökad självkännedom, diskussioner runt värderingar och attityder, gruppdynamiska teorier, kommunikation och feedback, konflikthantering, insikt om mobbningens uppkomst och hanterande, förändringspedagogik, ledarstilar och styrmetoder samt kris- och stresshantering.

Hej och Välkommen till Gruppen och ledaren 1.0

Utvecklingssteget Gruppen och Ledaren fyra separata faser. Arbeta i lugn och ro men tänk på att du ska vara klar med fas 1 innan vi träffas för fas 2: Praktisk processvecka. Fas 3 och 4 fortsätter du sedan med efter det att vi träffats.

  • Fas 1: Att förbereda sig för resan mot framtiden – omfattar eget förberedelsearbete
  • Fas 2: Praktisk processvecka för att tackla framtidens utmaningar och vardagens dilemman.
  • Fas 3: Eget praktiskt utvecklingsarbete under handledning ute i den egna verksamheten
  • Fas 4: Eget fördjupningsarbete

Om Läraren

+197 anmälda
Inte Anmäld

Kurs Includes

  • 4 Kapitel
  • 10 Avsnitt
  • Kurs Certificate